Nhóm dịch Không biết

Các chương nhóm Không biết đã dịch

STT Chương truyện Thuộc truyện Ngày đăng
1 ONE PIECE CHAP 1 One Piece 30/05/19