Tác giả truyện tranh

Gosho Aoyama có tên khai sinh là Aoyama Yoshimasa, ông sinh ngày 21/6/1963 tại Tottori, Nhật Bản.