Tác giả Eiichiro Oda

Quốc tịch:
Japan

Truyện do tác giả Eiichiro Oda sáng tác