Truyện tranh Gantz

Số người yêu thích: 0
1,293

Kurono bị chết tuy nhiên cậu ta lại xuất hiện trong một căn phòng khóa kín cùng với những người khác và một quả cầu đen, cậu và những người khác sẽ được quả cầu cấp phát cho vũ khí và áo giáp sau đó di chuyển tới một vị trí không xác định để tiêu diệt quái vật không biết từ đâu tới.

Các chương thuộc truyện tranh Gantz

STT Chương truyện Nhóm dịch
1 GantZ Chap 50 Truongton.net
2 GantZ Chap 49 Truongton.net
3 GantZ Chap 48 Truongton.net
4 GantZ Chap 47 Truongton.net
5 GantZ Chap 46 Truongton.net
6 GantZ Chap 45 Truongton.net
7 GantZ Chap 44 Truongton.net
8 GantZ Chap 43 Truongton.net
9 GantZ Chap 42 Truongton.net
10 GantZ Chap 41 Truongton.net
11 GantZ Chap 40 Truongton.net
12 GantZ Chap 39 Truongton.net
13 GantZ Chap 38 Truongton.net
14 GantZ Chap 37 Truongton.net
15 GantZ Chap 36 Truongton.net
16 GantZ Chap 35 Truongton.net
17 GantZ Chap 34 Truongton.net
18 GantZ Chap 33 Truongton.net
19 GantZ Chap 32 Truongton.net
20 GantZ Chap 31 Truongton.net
21 GantZ Chap 30 Truongton.net
22 GantZ Chap 29 Truongton.net
23 GantZ Chap 28 Truongton.net
24 GantZ Chap 27 Truongton.net
25 GantZ Chap 26 Truongton.net
26 GantZ Chap 25 Truongton.net
27 GantZ Chap 24 Truongton.net
28 GantZ Chap 23 Truongton.net
29 GantZ Chap 22 Truongton.net
30 GantZ Chap 21 Truongton.net
31 GantZ Chap 20 Truongton.net
32 GantZ Chap 19 Truongton.net
33 GantZ Chap 18 Truongton.net
34 GantZ Chap 17 Truongton.net
35 GantZ Chap 16 Truongton.net
36 GantZ Chap 15 Truongton.net
37 GantZ Chap 14 Truongton.net
38 GantZ Chap 13 Truongton.net
39 GantZ Chap 12 Truongton.net
40 GantZ Chap 11 Truongton.net
41 GantZ Chap 10 Truongton.net
42 GantZ Chap 9 Truongton.net
43 GantZ Chap 8 Truongton.net
44 GantZ Chap 7 Truongton.net
45 GantZ Chap 6 Truongton.net
46 GantZ Chap 5 Truongton.net
47 GantZ Chap 4 Truongton.net
48 GantZ Chap 3 Truongton.net
49 GantZ Chap 2 Truongton.net
50 GantZ Chap 1 Truongton.net